Bbit
Sự kiện mời bạn trợ chiến trong thách đấu


Sự kiện mời bạn trợ chiến trong thách đấu

Đây là sự kiện hết sức mới mẻ dành cho các cơ trưởng! Đó là bạn mời bạn trợ giúp trong thách đấu game chien co huyen thoai. Sau khi mời thành công sẽ có rất nhiều món quà EXP.

Thời gian diễn ra sự kiện miễn phí: bắt đầu từ ngày 03:00 ngày 31/07 - 23:59 ngày 06/08
Nội dung: trong thời gian sự kiện, mời bạn trợ chiến trong Thách Đấu để nhận thưởng!

Mời bạn trợ chiến 1 lần, thưởng 1 Khối 9600 EXP

Mời bạn trợ chiến 3 lần, thưởng 1 Khối 9600 EXP

Mời bạn trợ chiến 5 lần, thưởng 1 Khối 9600 EXP

Mời bạn trợ chiến 7 lần, thưởng 2 Khối 9600 EXP

Bình Luận: