Bbit
Tôn Ngộ Không - Đại náo thiên cung


Tôn Ngộ Không - Đại náo thiên cung

Cốt truyện: Hóa thân thành Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung chiến đấu với 10 vạn Thiên Binh, Tứ đại Thiên Vương, Nhị Lang Thần, Na Tra, Diêm Vương trong khung cảnh sắc tuyệt đẹp chốn bồng lai tiên cảnh với Hoa Quả Sơn, Vườn Đào Tiên, Thiên Đình...

Tải Về Game .Jar (Nokia, Samsung, LG, Sony..)
Bình Luận: