Bbit
Game Ma Giới


Game Ma Giới

Vào thời xưa..có một viên đá bảo thạch ở Tiên Giới đã bị đánh cắp . Cùng lúc đó , Ma Vương người đã bị phong ấn mấy ngàn năm trước đã được giải thoát cùng với một âm mưu.
Tiêu Thần người được giao sứ mệnh để đi tìm lại viên ngọc bảo thạch phải quay về thế giới được gọi là "Ma Giới Đại Lục" vô cùng xa lạ đối với Tiêu Thần . Tại đó phải đối đầu với Ma Vương và Thần Vương và cuộc chiến được bắt đầu.
Tải Ngay Game Ma Giới về miễn phí
Tải Về Game .Jar (Nokia, Samsung, LG, Sony..)
Bình Luận: